Колянна става

Какво представлява артроскопия на коляно?

Това е хирургична процедура, извършваща се от ортопед  чрез специален инструмент – артроскоп, се създава възможност за визуализация, диагностика и/ или лечение на ставите на коляното.

Тоталното колянно ендопротезиране (тотална колянна артропластика) или “подмяната” на колянната става с изкуствена такава представлява сложна хирургична операция, при която износената ставна повърхност на долния край на бедрената кост, горния край на голямо-пищялната кост и задната повърхност на колянното капаче се отстраняват от тялото и на тяхно място се имплантират (“вграждат”) компонентите на изкуствената колянна става, които се сглобяват във вътрешността на тялото.

Най-честата причина за артроскопия на колянна става е остеоартрит на ставата – износване на ставния хрущял, водещи до ограничаване на движенията.

При травма на коляното най-често се поврежда менискуса, кръстовите връзки и колпатералните връзки. С помощта на малка камера се вкарва в ставата с помощта на малък разрез, така става възможно изследване на ставата отвътре и възстановяване на повредената структура на коляното.

При антроскопията има много способи за възстановяване на повредената структура (менискус, свръзките, ставният хрущял) и опитният лекар по време на операцията избира най-добрият от тях за да окаже максимално ефективна помощ на пациента.

Извършването на артроскопия на коляно е наложителна в следните ситуации:

 • Необясними болки в ставите
 • Подуване на става
 • Скованост в ставите
 • Ограничен обхват на движение в ставата
 • Хронична болка
 • Различни наранявания в ставата
 • Отстраняване на свободна кост или хрущял в коляното
 • Увреден минискус

 

Какви са рисковете при артроскопия на коляно?

Усложненията и рисковете, свързани с ендопротезиране на колянна става могат най-общо да се разделят на такива възникващи по време на операцията, такива възникващи в ранния период след операцията и усложнения или възникващи значително време след операцията:

 1. усложнения и рискове по време на операцията – това са тези свързани с техническата трудност на самата операция
 2. усложнения и рискове в ранния период след операцията – тук на преден план стоят тромбоемболичните усложнения. Други възможни усложнения в този период са тромбофлебит и флеботромбоза на вените на долните крайници, пневмония (възпаление на белите дробове), кръвотечение от оперативната рана и забавено зарастване или инфекция на същата и др.
 3. усложнения и рискове, възникващи значително време след операцията – тук основните усложнения са инфекция на изкуствената става, разхлабването на изкуствената става без наличие на инфекция и износването или счупването на компонентите на протезата.

Разхлабването на ендопротезата без наличие на инфекция е сравнително често. Процесите на остеолиза (разграждане на костта) на границата кост/изкуствена става или кост/костен цимент водят до тежко нарушение на функциите на изкуствената става.

Какъв е следоперативния процес при ендопротезиране на колянна става?

Още по време на болничния престой пациентите започват да ходят и се раздвижват под надзора на физиотерапевт. По дадена програма рехабилитацията продължава в домашни условия или в специализирани заведения за долекуване и рехабилитация.

Физическата активност за в бъдеще се ограничава до такава степен, която не застрашава имплантираната изкуствена става. Контактните спортове и такива, свързани с интензивно тичане трябва да се избягват. Подходящи са по-слабо натоварващи спортове като плуване.

Какво включва рехабилитационния процес след колянна ендопротеза?

Непосредствено след операция за имплантиране на изкуствена колянна става, пациентите започват пасивно раздвижване, а активни рехабилитация и физиотерапия се започват на следващия ден.