График

Прегледи и оперативна дейност в УБ “Св. Анна” (бивша Окръжна болница)

Отделение Ортопедия и Травматология

Всеки ден от Понеделник – Петък  7:30ч. – 15ч.

Прегледи в II ДКЦ пл. Славейков

 

Четни дати : 16 –  18ч.

Телефон за контакти: 0898 60 74 61