График

Прегледи и оперативна дейност в УБ "Св. Анна" (бивша Окръжна болница)

Отделение Ортопедия и Травматология Всеки ден от Понеделник - Петък  7:30ч. - 15ч.

Прегледи в II ДКЦ пл. Славейков

  Нечетни дати : 16 -  18ч.

Телефон за контакти: 0898 60 74 61