За мен

Някои факти за мен…

  • Роден на 10 август 1953г.
  • Реализирал съм едно изобретение и осем рационализации в областта на хирургията на големите стави, признати от ИНРА.
  • От 1982г. работя основно ендопротезиране на големите стави: тазобедрена, колянна, раменна. Последните години съм насочил вниманието си към оперативни методи за абсолютно изравняване дължината на долните крайници след ендопротезиране на тазобедрената става. За съжаление, с увеличаване броя на ендопротезираните тазобедрени стави расте пропорционално броят на пациентите, нуждаещи се от реоперация по повод настъпило усложнение. Имам патентовани методи за реоперация при счупване на бедреното стебло и при луксация на ендопротезата.

Образование:

Завършил съм Медицина, специалност ортопедия и травматология във Висш Медицински Институт гр. Варна 1979

Членства:

BOTA (Българска Ортопедична и Травматологична Асоциация)

Месторабота:

1979-1982 – Окръжна болница, гр. Разград

1983-1991 – Клиника за ендопротезиране на големите стави към Институт по ортопедия и травматология

1991- досега, Клиника по ортопедия и травматология, Университетска болница “Св. Анна” (бивша Окръжна болница), гр. София